Musik och spelmanslag!

Spelmanslaget 

träffas måndagar klockan 18:00.

Vi spelar folkmusik på fiol, nyckelharpa, gitarr, bas, dragspel och durspel. 

Välkomna!

Kontaktperson: Inger Blom,   spelmanslag@uddevallafolkdans.se